Om katalogen Verser över enskilda

Samlingen Verser över enskilda (VÖE) omfattar hyllningar till enskilda, icke kungliga, personer i samband med begravningar, bröllop och andra tilldragelser som ansågs värda att uppmärksamma med en tryckt skrift. Dessa skrifter brukar också benämnas tillfällesskrifter eller personalskrifter. Indexet omfattar större delen av KB:s tillfällesskrifter som tryckts mellan 1562-1899. Hyllningarna innehåller varierande texttyper, allt från poesi till dramatik.

Indexet har två ingångar. Huvudingången är på den hyllade. Den andra ingången är en ingång på författare (ofullständig), som hänvisar till den hyllade.

Bakgrund

De flesta korten i indexet tillkom mellan åren 1910-1913 och är handskrivna av Herman Brulin. Senare har tillkommit ett fåtal maskinskrivna kort. Samlingen av tillfällestryck som korten hänvisar till är den största i Sverige. Hänvisningarna är gjorda till en särskild plats i samlingen och visar inte om det finns ett eller flera tryck.

Innehåll

På indexkorten finns uppgifter om mottagare, datum och format och ibland yrke eller titel.

Namnregister till bundna volymer

Större delen av tillfällestrycken finns i bundna årsvolymer i olika format, med namnregister i början av volymerna. I registren anges namn på den hyllade, författare, typ av hyllning (begravning, bröllop eller annat) och språk.

Beställningar

Beställningar görs från huvudingången på den hyllade. Vid beställningar skall mottagare, år och format anges.

För frågor om beställning och utlån kontakta info@kb.se