Kort #13378 Hahn, Canutus, Papke, Christianus

False Hahn, Canutus, Papke, Christianus Hahn, Canutus, Papke, Christianus,, &
Linnerius, Jonas
Skrivelse till k. m:t i katekesfrågan. 1680-t.?
Engestr. B.IV.1.6.(nr 5).

Information

Kortnr:
13378
Låda:
18 Hah-Haz
Text:

Hahn, Canutus, Papke, Christianus,, &
Linnerius, Jonas
Skrivelse till k. m:t i katekesfrågan. 1680-t.?
Engestr. B.IV.1.6.(nr 5).

Signum:
Engestr. B.IV.1.6.(nr 5)
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB