Kort #1792 Baas, Bengt

Baas, Bengt Baas, Bengt ( -1726) hovrättsråd

Inlaga till Åbo hovrätt ang. tvist om Gyllenstiernska stärbhuset 1712

i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
1792
Låda:
3 B-Bere
Text:

Baas, Bengt ( -1726) hovrättsråd

Inlaga till Åbo hovrätt ang. tvist om Gyllenstiernska stärbhuset 1712

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsamlingen
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB