Kort #26487 Saavedra , Diego Faxardi

Saavedra , Diego Faxardi Saavedra , Diego Faxardi
Corona Gothica. Thet är: The uthi forna tidher
öfwer Spanien regerande Wäst-Gothernas konung-
ars bedrifters och lefvernes ... beskrifning.
Uthur Spanskan i Svänskan öfversatt ... af Joh.
Gabr. Sparfwenfeldt 1699. Afskr. Fol.

Rålamb. Fol. N:o 39.

Information

Kortnr:
26487
Låda:
40 S-Sche
Text:

Saavedra , Diego Faxardi
Corona Gothica. Thet är: The uthi forna tidher
öfwer Spanien regerande Wäst-Gothernas konung-
ars bedrifters och lefvernes ... beskrifning.
Uthur Spanskan i Svänskan öfversatt ... af Joh.
Gabr. Sparfwenfeldt 1699. Afskr. Fol.

Rålamb. Fol. N:o 39.

Signum:
Rålamb. Fol. N:o 39
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort