Kort #32201 Überfeld, Johann Wilhelm (1659-1732)

Überfeld, Johann Wilhelm (1659-1732) A 633 u
Überfeld, Johann Wilhelm (1659-1732)
Walda utdrag utur Guds mannen Joh. Wilh. Üvber-
felds kärnfulla bref. öfvers. 1 vol. 4:o.

Information

Kortnr:
32201
Låda:
48 Tr-Uv
Text:

A 633 u
Überfeld, Johann Wilhelm (1659-1732)
Walda utdrag utur Guds mannen Joh. Wilh. Üvber-
felds kärnfulla bref. öfvers. 1 vol. 4:o.

Signum:
A633u
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort