Kort #32596 Vachot , Johannes

Vachot , Johannes Vachot , Johannes (ägare )
Se: Virgilius. Opera. Va. 33.

Information

Kortnr:
32596
Låda:
49 V-Vax
Text:

Vachot , Johannes (ägare )
Se: Virgilius. Opera. Va. 33.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort