Kort #5462 C-handskrifter som inordnats bland Islandica

C-handskrifter som inordnats bland Islandica C-handskrifter som inordnats bland Islandica

Isl.verg. Tol.l10Q - J2.1$- Isl.papp.4:0o 67
G ,E= * ** 4; Q 25 C. l16- Is]. * ^; 9 68
C. 9- --" " 4 ;0 26 .l4= " perg.fol.ll
0 .4= * lii 4 ;0 27 C^. 15- -- *" "  4;0o 28
7. 54w " * ! 8:0 6 C .l6= _" " * 29
C e 6: kål 114 t4 |? C .17= ** * tt 50
C.7= " t tt 8 C .18= IV] t) [I] 31
C .8= 44 tt tt g C .19: *1 tt 14 52
C.9 " papp. fol.ll2 C.20= " m III. '
C. 10-  4;:0 65 8 ,.21= _" ** " 54
C.11-  66 . C.22  ^a . --" n 1* 35 ,

Information

Kortnr:
5462
Låda:
7 C-Ch
Text:

C-handskrifter som inordnats bland Islandica

Isl.verg. Tol.l10Q - J2.1$- Isl.papp.4:0o 67
G ,E= * ** 4; Q 25 C. l16- Is]. * ^; 9 68
C. 9- --" " 4 ;0 26 .l4= " perg.fol.ll
0 .4= * lii 4 ;0 27 C^. 15- -- *" " 4;0o 28
7. 54w " * ! 8:0 6 C .l6= _" " * 29
C e 6: kål 114 t4 |? C .17= ** * tt 50
C.7= " t tt 8 C .18= IV] t) [I] 31
C .8= 44 tt tt g C .19: *1 tt 14 52
C.9 " papp. fol.ll2 C.20= " m III. '
C. 10- 4;:0 65 8 ,.21= _" ** " 54
C.11- 66 . C.22 ^a . --" n 1* 35 ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort