Kort #13218

 Annonsblad	Nordvästskåningen. - Ängelholm, [19—?] — 1981.

PS

1979—1981

[Tidigare m. tit*: Annonsbladet Nordvästra Skåne]

Förvaras i SB)

Information

Kortnr:
13218
Låda:
15 NO-PK
Text:

Annonsblad Nordvästskåningen. - Ängelholm, [19—?] — 1981.

PS

1979—1981

[Tidigare m. tit*: Annonsbladet Nordvästra Skåne]

Förvaras i SB)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort