Kort #16372

 18. SJ-SM

START1

Information

Kortnr:
16372
Låda:
18 SJ-SM
Text:

18. SJ-SM

START

1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort