Kort #22318

 24. VIT-0

START

Information

Kortnr:
22318
Låda:
24 VIT-Ö
Text:

24. VIT-0

START

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort