Kort #11006

 ( m.
C — (az
%   .

Information

Kortnr:
11006
Låda:
15 C-CAZ
Text:

( m.
C — (az
% .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort