Kort #13367

 F mer
D — DOM
_ o

Information

Kortnr:
13367
Låda:
18 D-DAN
Text:

F mer
D — DOM
_ o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort