Kort #1660 And-Ank

And-Ank START
And-Ank

Information

Kortnr:
1660
Låda:
3 AND-ANK
Text:

START
And-Ank

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort