Kort #23373

 F "'" '" '" "" '" "" "1
5733?—
G'We—Qnuf'

& o

Information

Kortnr:
23373
Låda:
32 GRE-GUR
Text:

F "'" '" '" "" '" "" "1
5733?—
G'We—Qnuf'

& o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort