Kort #30683

 | H u 8- S, Alm. f |
L:!
Gift Eeäin.
Fa

Information

Kortnr:
30683
Låda:
41 HOLS HÅH
Text:

| H u 8- S, Alm. f |
L:!
Gift Eeäin.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort