Kort #31543

 F ' sm?
l -J'x
_x ., .

Information

Kortnr:
31543
Låda:
43 I-JI
Text:

F ' sm?
l -J'x
_x ., .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort