Kort #46524

 [ sm":—
Ne — NOYGQQ
.

Information

Kortnr:
46524
Låda:
58 NE-NORDE
Text:

[ sm":—
Ne — NOYGQQ
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB