Kort #52074

 S%??—
? _ "Pak
.

Information

Kortnr:
52074
Låda:
61 P-PETE
Text:

S%??—
? _ "Pak
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort