Kort #60950 Start

Start START 
Sta - Stj

Information

Kortnr:
60950
Låda:
71 STA-STJ
Text:

START
Sta - Stj

Signum:
Sta - Stj
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB