Kort #64557

 SVA?!"
'rex-Ti
___'______

Information

Kortnr:
64557
Låda:
74 TA-TI
Text:

SVA?!"
'rex-Ti
___'______

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort