Kort #81892

 5172?
Erm "" ?OVS'I'M
.

Information

Kortnr:
81892
Låda:
8 ERM-FORSTEN
Text:

5172?
Erm "" ?OVS'I'M
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB