Kort #8547

 [ » :m—
Eow - '$on
__1__%% 0

Information

Kortnr:
8547
Låda:
11 BOM-BOY
Text:

[ » :m—
Eow - '$on
__1__%% 0

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort