Kort #91704

 5129—1-
LïuJ-Lg
__ .

Information

Kortnr:
91704
Låda:
19 LIND-LÖ
Text:

5129—1-
LïuJ-Lg
__ .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB