Kort #95114

 3942":—
N—OM
ö.

Information

Kortnr:
95114
Låda:
23 N-ON
Text:

3942":—
N—OM
ö.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort