Kort #97930

 » & .15755 , ,.,rnï';.,3w '
:!!! ^
.l.-.'ï --« . ..., .,. .. rl .? .. , .l. 1"
"&&—"Åsa”:>13;3.'5I.. : '. ' $ f**— 'r' .:äfii: i.. '
n. I"". o. '_i
i c lr C??? ”"få—, !' ,. I _
** . l . . .i T. . ! 1! X.
& !
l
___—___.

Information

Kortnr:
97930
Låda:
25 PES-PRI
Text:

» & .15755 , ,.,rnï';.,3w '
:!!! ^
.l.-.'ï --« . ..., .,. .. rl .? .. , .l. 1"
"&&—"Åsa”:>13;3.'5I.. : '. ' $ f**— 'r' .:äfii: i.. '
n. I"". o. '_i
i c lr C??? ”"få—, !' ,. I _
** . l . . .i T. . ! 1! X.
& !
l
___—___.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort