Kort #1007

 Haahti, Hilja
Helvi. Berättelse för ungdom. Öfvers. från fin-
skan.
D. 1	2. uppl
Stockholm 1903.	8
260 s

Information

Kortnr:
1007
Låda:
003 BARNBÖCKER H-R
Text:

Haahti, Hilja
Helvi. Berättelse för ungdom. Öfvers. från fin-
skan.
D. 1 2. uppl
Stockholm 1903. 8
260 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB