Kort #12625

 Historia
Italien
About, Edmond [Franpois Valentin]
Påfven och kyrkostaten. Ställningar och förhål-
landen i Rom af Edmond About, förf. till "Tolla
Feraldi", "Parisiska äktenskap" m.fl. öfvers. i
sammandrag från "la question romains".
Stockholm 1859.
8.

Information

Kortnr:
12625
Låda:
027 HISTORIA A-H
Text:

Historia
Italien
About, Edmond [Franpois Valentin]
Påfven och kyrkostaten. Ställningar och förhål-
landen i Rom af Edmond About, förf. till "Tolla
Feraldi", "Parisiska äktenskap" m.fl. öfvers. i
sammandrag från "la question romains".
Stockholm 1859.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB