Kort #14024

 + Almqvist, Carolus Jonas Ludovicus
Se: Pant, E.M., Monumentorum veterum historiae
Sveogothicae prolegomena. 4. (Diss.) S.a.

Information

Kortnr:
14024
Låda:
029B HISTORIA-SPRÅKVETENSKAP DISS
Text:

+ Almqvist, Carolus Jonas Ludovicus
Se: Pant, E.M., Monumentorum veterum historiae
Sveogothicae prolegomena. 4. (Diss.) S.a.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort