Kort #14479

 Historia
Svensk
Urkunder

Information

Kortnr:
14479
Låda:
030 HISTORIA-SVENSK A-G
Text:

Historia
Svensk
Urkunder

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB