Kort #15004

 Histcria
Svensk
Hafström, Gerhard
Sockenindelningens ursprung.
Stockholm 1949.
Särtryck ur Historiska studier tillägnade
Fils Ahnlund 23/8 1949.

Information

Kortnr:
15004
Låda:
031 HISTORIA-SVENSK H-Ö
Text:

Histcria
Svensk
Hafström, Gerhard
Sockenindelningens ursprung.
Stockholm 1949.
Särtryck ur Historiska studier tillägnade
Fils Ahnlund 23/8 1949.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB