Kort #1632

 8
Sadelin, Pehr Ulrfik] I'erd[inandj
Några wälmenta ord till mödrar. En folkskrift.
Gefle 1847.
22 s.
Kaps.: Qvinrian m.m
Diverse Ströskrifter H- 2

Information

Kortnr:
1632
Låda:
004 BARNBÖCKER S-Ö
Text:

8
Sadelin, Pehr Ulrfik] I'erd[inandj
Några wälmenta ord till mödrar. En folkskrift.
Gefle 1847.
22 s.
Kaps.: Qvinrian m.m
Diverse Ströskrifter H- 2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB