Kort #19052

 Konst
I iibke, Y/ilhelm
De bildande konsternas historia ... öfvers.
originalets femte uppl. af Gustaf Upmark ..
+
408 illustr. i träsnitt.
från
. Med
Stockholm 1872.
8

Information

Kortnr:
19052
Låda:
038 KONST A-L
Text:

Konst
I iibke, Y/ilhelm
De bildande konsternas historia ... öfvers.
originalets femte uppl. af Gustaf Upmark ..
+
408 illustr. i träsnitt.
från
. Med
Stockholm 1872.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB