Kort #19790

 Krigsväsen
Kapsel 10
Adelsköld, c[laes] [Adolf]
Om studsare. En handledning för skarpskyttar
dess behandling och användande.
Stockholm 1861.

Information

Kortnr:
19790
Låda:
041 KRIGSVÄSEN STRÖSKR.KAPSEL
Text:

Krigsväsen
Kapsel 10
Adelsköld, c[laes] [Adolf]
Om studsare. En handledning för skarpskyttar
dess behandling och användande.
Stockholm 1861.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB