Kort #20464

 Abel, Justus
Das Orakel. Sin täglisches Hulfsbuch zur Erinnerung
merkwurdiger Nachrichten aus der Welt- Erd- Staa-
ten- und Naturkunde fur Geschäftsleben und Umgang.
Berlin IS^O
8

Information

Kortnr:
20464
Låda:
042 KULTURHISTORIA med magis och spel
Text:

Abel, Justus
Das Orakel. Sin täglisches Hulfsbuch zur Erinnerung
merkwurdiger Nachrichten aus der Welt- Erd- Staa-
ten- und Naturkunde fur Geschäftsleben und Umgang.
Berlin IS^O
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort