Kort #21474

 Lanthushållning
L[effler], J[ohan] [Anders]
Strödda uppsatser om svenska landtbruket.
Göteborg 1886.	8.
59 s.

Information

Kortnr:
21474
Låda:
044 LANTHUSH. LE-Ö
Text:

Lanthushållning
L[effler], J[ohan] [Anders]
Strödda uppsatser om svenska landtbruket.
Göteborg 1886. 8.
59 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB