Kort #22615

 Lunds don.
Adam, Juliette, f. Lamber (Madame Edmond
Adam)
Från Berlins salonger. Interiörer tecknade i
bref till en ung diplomat af grefve Paul Vasili.
Bemyndigad öfvers. från franskan [af Valborg Hed-
berg.]
Stockholm 1884. [Pseud.]	8.
Härmed samb: Adam, J., Från Wiens salonger.
1885.
Adam, J., Från Madrids salonger.
1886.

Information

Kortnr:
22615
Låda:
046 LUNDS DON. A-R
Text:

Lunds don.
Adam, Juliette, f. Lamber (Madame Edmond
Adam)
Från Berlins salonger. Interiörer tecknade i
bref till en ung diplomat af grefve Paul Vasili.
Bemyndigad öfvers. från franskan [af Valborg Hed-
berg.]
Stockholm 1884. [Pseud.] 8.
Härmed samb: Adam, J., Från Wiens salonger.
1885.
Adam, J., Från Madrids salonger.
1886.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB