Kort #24631

 Medicin
Haartman, Joh[an] Joh:son [1725-87]
Tydelig underrättelse, om de mäst gångbara sjuk-
domars kännande och motande, genom lätta och en-
faldiga hus-medel, samt et litet res- och hus-
-apothek, dem til tjenst, som ej hafwa tilfälle
at rådfråga läkare. Sammanfattadt och utgifwit.
Stockholm ... 1759.	8.
(52), 24, 309, (1) s.
af Lifmedicus C.A. Lindblad 1823

Information

Kortnr:
24631
Låda:
050 MEDICIN H-N
Text:

Medicin
Haartman, Joh[an] Joh:son [1725-87]
Tydelig underrättelse, om de mäst gångbara sjuk-
domars kännande och motande, genom lätta och en-
faldiga hus-medel, samt et litet res- och hus-
-apothek, dem til tjenst, som ej hafwa tilfälle
at rådfråga läkare. Sammanfattadt och utgifwit.
Stockholm ... 1759. 8.
(52), 24, 309, (1) s.
af Lifmedicus C.A. Lindblad 1823

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB