Kort #25279

 Medicin
Odhelius, Joh[an] Lorjentz]. [ 1737—^ 816 ]
Påminnelser, vid det brukeliga sättet at bota
ögats sjukdomar.
Stockholm 1772.	8.
Samb. med: Acrel, 0. af, Skriftväxling, om alla
brukeliga sätt, at operera starren
på ögonen. 1766.
52 s.

Information

Kortnr:
25279
Låda:
051 MEDICIN O-Ö
Text:

Medicin
Odhelius, Joh[an] Lorjentz]. [ 1737—^ 816 ]
Påminnelser, vid det brukeliga sättet at bota
ögats sjukdomar.
Stockholm 1772. 8.
Samb. med: Acrel, 0. af, Skriftväxling, om alla
brukeliga sätt, at operera starren
på ögonen. 1766.
52 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB