Kort #26580

 Medicin
Ströskrifter
Kapsel
lund
i
Läkaresällskapet.
Stadgar för -	, antagne på dess sammanträde den
17 januari 1888.
Lund 1888.	8.

Information

Kortnr:
26580
Låda:
053 MEDICIN STRÖSKR.KAPSEL A-LO
Text:

Medicin
Ströskrifter
Kapsel
lund
i
Läkaresällskapet.
Stadgar för - , antagne på dess sammanträde den
17 januari 1888.
Lund 1888. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB