Kort #30322

 "Tekniska skolor" finns på facket Teknik
(rum 304)

Information

Kortnr:
30322
Låda:
061 PEDAGOGIK A-K
Text:

"Tekniska skolor" finns på facket Teknik
(rum 304)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB