Kort #30935

 +[Lagergren, Jonas Johan]
Se: Folkundervisningshistoria. Ur Växjö stifts
folkundervisningshistoria. 1925.

Information

Kortnr:
30935
Låda:
062 PEDAGOGIK L-U
Text:

+[Lagergren, Jonas Johan]
Se: Folkundervisningshistoria. Ur Växjö stifts
folkundervisningshistoria. 1925.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB