Kort #31563

 Y a d
Hvad s^all man bli? Kådgifvare vid valet af lef-
nadsbana. För den svenska ungdomen och dess måls^
män af sakkunniga personer utarbetad under red.
af L.A. Hubendick.
+
1-5.
Stockholm 1882-84.	8.
1.	Den civile tjenstemannen.	1882.
2.	Landtmilitären, sjömannen,	teknikern. 1882.
3.	Presten, läkaren, apotekaren, veteri-
nären m.fl.	1883.
4.	Vetenskapsmannen, läraren, litteratö-
ren.	1884.
5.	Jordbrukaren, skogstjenstemannen,
affärsmannen, konstnären, hofmannen,
diplomaten och de qvinliga	yrkena.	1884.
«>

Information

Kortnr:
31563
Låda:
063 PEDAGOGIK V-Ä
Text:

Y a d
Hvad s^all man bli? Kådgifvare vid valet af lef-
nadsbana. För den svenska ungdomen och dess måls^
män af sakkunniga personer utarbetad under red.
af L.A. Hubendick.
+
1-5.
Stockholm 1882-84. 8.
1. Den civile tjenstemannen. 1882.
2. Landtmilitären, sjömannen, teknikern. 1882.
3. Presten, läkaren, apotekaren, veteri-
nären m.fl. 1883.
4. Vetenskapsmannen, läraren, litteratö-
ren. 1884.
5. Jordbrukaren, skogstjenstemannen,
affärsmannen, konstnären, hofmannen,
diplomaten och de qvinliga yrkena. 1884.
«>

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB