Kort #32770

 [idauss
*br.: ] rel r
Stockholm 1881
4 s.
Kaps.: Anon.


n, Pehr]
Adamsson.
nykterhetsskrifter

Information

Kortnr:
32770
Låda:
068 SAML.203 A-D
Text:

[idauss
*br.: ] rel r
Stockholm 1881
4 s.
Kaps.: Anon.

n, Pehr]
Adamsson.
nykterhetsskrifter

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort