Kort #38547

 Statsvet.
Allm.
H
a g
ander,
Ernst
Några sociala ^etraktelser. Af H,
Göteborg 1879. [Sign.]
(4), ix, 56 s.

Information

Kortnr:
38547
Låda:
078 STATS-O-SAMHÄLLSVET. H-RI
Text:

Statsvet.
Allm.
H
a g
ander,
Ernst
Några sociala ^etraktelser. Af H,
Göteborg 1879. [Sign.]
(4), ix, 56 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB