Kort #3884

 [oberlin, Johann Friedrich]
Ses Schubert, G.H. von, Drag utur kyrkoherden
+	v°r
Johan Fredrik Oberlins lefnad. 1828.
Schubert, G.H. von, Drag ur Johan Fredrik
Oberlins lif. 1882.	pw*
Stoeber, D.E., Lefwernesbeskrifning öfwer
Johan Fredrik Oberlin. 1846.	/ef

Information

Kortnr:
3884
Låda:
009 BIOGR. O-SH
Text:

[oberlin, Johann Friedrich]
Ses Schubert, G.H. von, Drag utur kyrkoherden
+ v°r
Johan Fredrik Oberlins lefnad. 1828.
Schubert, G.H. von, Drag ur Johan Fredrik
Oberlins lif. 1882. pw*
Stoeber, D.E., Lefwernesbeskrifning öfwer
Johan Fredrik Oberlin. 1846. /ef

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB