Kort #40243

 Strängnästr
£
Q!
0°
T
Abildgaard, p£e.</e>J C
Häst- och boskapsläkaren, eller Handbok för
landtmannen wid de almännaste siukdomar som an-
falla hästar, horn-boskap, får och swin. Förf.
af ... Efter nya och förbättrade upl. tillika
med auctors nya tillägg, öfwers. af Arvid Henrik
Florman.
-h
Stockholm 1785.	8.
Samb.
med:
Florman, A.H.,
tars kännedom
Inledning til häs-
1794.
• • •

Information

Kortnr:
40243
Låda:
081 STRÄNGNÄSTRYCK A-L
Text:

Strängnästr
£
Q!

T
Abildgaard, p£e.</e>J C
Häst- och boskapsläkaren, eller Handbok för
landtmannen wid de almännaste siukdomar som an-
falla hästar, horn-boskap, får och swin. Förf.
af ... Efter nya och förbättrade upl. tillika
med auctors nya tillägg, öfwers. af Arvid Henrik
Florman.
-h
Stockholm 1785. 8.
Samb.
med:
Florman, A.H.,
tars kännedom
Inledning til häs-
1794.
• • •

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB