Kort #41404

 Observera att Strängnästrycken i Sudermannica
numera står bland Strängnästrycken.
\KVe_ \oo

Information

Kortnr:
41404
Låda:
083 SUDERMANNICA A-SCHM
Text:

Observera att Strängnästrycken i Sudermannica
numera står bland Strängnästrycken.
\KVe_ \oo

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort