Kort #42221

 Sudermannica
Kapsel ^
Strängnäs
Strängnäs stad.
Häradshöfding Fredrik Magnus Lunds och biskopen
doktor Adam Theodor Strömbergs minne. Testamenta-
4_
riskt förordnande.
Strengnäs 1903
8

Information

Kortnr:
42221
Låda:
084 SUDERMANNICA SCHN-Ö
Text:

Sudermannica
Kapsel ^
Strängnäs
Strängnäs stad.
Häradshöfding Fredrik Magnus Lunds och biskopen
doktor Adam Theodor Strömbergs minne. Testamenta-
4_
riskt förordnande.
Strengnäs 1903
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort