Kort #45821

 Teologi
System*teol.
|< ^ %	Dogmatik
/?Or>- 4-a.L
Confessio Pidei
Confessio Pidei* Thet är: Then Christeliga
Troos Bekännelse/ hwilka Gudz Pörsambling
uthi Sveriges Rijke almänneliga trodt och
bekändt hafwer/ ifrå thet Euangelij sanning/
uthi Konung Gustafs/ höghlofligh ihughkommel-
se/ Regementz tijdh uthur thet Påweska mörkret/
igenom Gudz nådh/ åter kom j liwset igen •••
Stockholm 1593»	8.
Tillhör Tveta kyrka. Deponerad i Gymnasiebib-
lioteket 1871.

Information

Kortnr:
45821
Låda:
092 TEOLOGI ALFABETISK-ALLMÄN
Text:

Teologi
System*teol.
|< ^ % Dogmatik
/?Or>- 4-a.L
Confessio Pidei
Confessio Pidei* Thet är: Then Christeliga
Troos Bekännelse/ hwilka Gudz Pörsambling
uthi Sveriges Rijke almänneliga trodt och
bekändt hafwer/ ifrå thet Euangelij sanning/
uthi Konung Gustafs/ höghlofligh ihughkommel-
se/ Regementz tijdh uthur thet Påweska mörkret/
igenom Gudz nådh/ åter kom j liwset igen •••
Stockholm 1593» 8.
Tillhör Tveta kyrka. Deponerad i Gymnasiebib-
lioteket 1871.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort