Kort #522

 Abbot, John S	0[<xé>at]
Barndomshemmet, eller Hjertat i dess bästa bild
ningsålder. En bok för barn. Af ... förf. till
Modershemmet, öfvers. af Th. Wensjoe.
Stockholm 1839.	8
Kaps.: Skrifter för Barn och Ungdom

Information

Kortnr:
522
Låda:
002 BARNBÖCKER A-G
Text:

Abbot, John S 0[<xé>at]
Barndomshemmet, eller Hjertat i dess bästa bild
ningsålder. En bok för barn. Af ... förf. till
Modershemmet, öfvers. af Th. Wensjoe.
Stockholm 1839. 8
Kaps.: Skrifter för Barn och Ungdom

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort